български english
 
 
Търговски офис

4023 Пловдив 
бул. "Асеновградско шосе № 1 (корпус ЗЗУ) 
тел. : 0700 1 2050
(на цената на един градски разговор)
тел. : 032 27 98 88
факс: 032 /634 427 
e-mail: sales@prismabg.com

 


 
 

Фирма Призма специализира своята дейност в областта на Противопожарните Водни Помпени Системи. Задачата ни е да наложим най-новите тенденции и съвременни решения в областта на пожарогасенето.

Предимства на едно такова решение са:

ЗА ПРОЕКТАНТА
Бързо и унифицирано проектиране
Широк диапазон от стандартни модули
Изпълнение на ВиК и Ел. част в модула
Гарантирани параметри за хидравлични изчисления
Без необходимост от резервно елелктро захранване
Решение при недостатъчна елелктрическа мощност на обекта
Компактно изпълнение
Съответствие с действащите европейски стандарти и изисквания на VdS (опции в съответствие с NFPA)

ЗА ИНВЕСТИТОРА
Надеждност
Автономност
Ниски експлоатационни разходи
Малка монтажна площ
Изходи за свързване на сигнална и алармена система
Съответствие с изискванията за безопасност CEE

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Готов модул за вграждане
Лесен и бърз монтаж
Сертификат за проба
Гарантиране на експлоатационните параметри
Приемни изпитания
Експертно заключение от МВР-НПИПАБ при НСПАБ
Експертно становище на МРРБ


ПРИЗМА има внедрена система за качество ISO 9001 – сертификационен №7510040015/2003г. на TUV за поддържане на противопожарни помпени системи.

НАШИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

“Балканстрой” АД София
“Сиенит” ООД – Пловдив
“Сокотаб” ЕООД Радиново
Union Miniere P&T – гр. Пирдоп
„Кауфланд-България”
„Аквамат инженеринг” ЕООД Пловдив
„Интерклима инженеринг” ЕООД София
„Дунапак Родина” АД - Пловдив
„Либхер Хаусгерете Марица” ЕООД - Радиново
“Салимет” АД Пловдив
„Велкомплекс инженеринг” ЕООД, Русе – ул. „Люляк” 31
Академия на МВР – Факултет „ПАБ”
РСПАБ – Пловдив
“Дима” АД, гр.Видин
РДВР – Пловдив, ул.”Княз Богориди” 7
ВиК – Пловдив
КЦМ – гр.Пловдив 
 
Начало l За нас l Продукти l Демонстрация l Документи l Контакти
© 2006-2011 Призма ООД ®. Всички права запазени