български english
 
 
Търговски офис

4023 Пловдив 
бул. "Асеновградско шосе № 1 (корпус ЗЗУ) 
тел. : 0700 1 2050
(на цената на един градски разговор)
тел. : 032 27 98 88
факс: 032 /634 427 
e-mail: sales@prismabg.com

 


 
 
 
Действие


изтегли филмчето


Принципът на работа се базира на непрекъснато следене на налягането в оросителната система спрямо предварително настроени данни.
Една поддържаща електропомпа чрез хидроакумулатора и система от пресостати, поддържа зададеното налягане, като компенсира малки течове, температурни разлики и следи за механичната цялост на инсталацията. При отваряне на накои от спринклерните глави се подава сигнал за намаляване на налягането. Посредством управляващото табло се задейства ПЪРВАТА основна електропомпа и се подава сигнал за звукова и светлинна аларма.
До развъртане на електропомпата, подаването на вода към оросителната система се извършва от хидроакумулатор.
При аварийно спиране на електрозахранването или отказ на електропомпата, ниското налягане в инсталацията задейства ВТОРАТА електро или мотопомпа.
При срутване на стени и разкъсване на някои елементи от тръбната инсталация, водещи до увеличаване на дебита, сигнала за ниско налягане включва едновремонно в работа колкото е необходимо помпи.
След отминаване на събитието помпите се изключват ръчно и се поставят в режим "Готовност". Поддържащата електропомпа автоматично започва цикъл за запълване на тръбната инсталация с вода и поддържане на системата в готовност.

Описание

Помпените системи, които предлагаме са напълно автономни с автоматично микропроцесорно управление, достигащи налягане от 3.5 до 18 bar и дебит от 6 m 3 /h до 800 m 3 /h; с електро и дизелови помпи за захранване на пожарни, спринклерни и дренчерни пожарогасителни системи, хидранти, хидрофорни и охлаждащи инсталации, водонапорни кули и др.Помпената група се комплектова от стандартизирани и сертифицирани елементи, като една компановка включва:
1. Една, две или повече основни електро и моторни напорни помпи.
2. Предпазни вентили.
3. Възвратни клапани.
4. Микропроцесорно управление.
5. Спирателни кранове.
6. Управляващи електротабла.
7. Система от пресостати и контролни манометри за всяка помпа поотделно.
8. Сборен изходящ колектор с фланци за свързване към тръбната инсталации.
9. Хидроакумулатор с подходящ обем, подаващ вода в момент на задействане на оросителната глава, обезпечавайки дебит до момента на развъртане на помпите.
10. Еластични връзки за мотопомпите.
11. Следящо зарядно-контролно уствойство за акумулаторите.
12. Подгряващо устройство за маслото в картера на дизеловия двигател.
13. Метално фундаментно шаси на системата.
14. Двойно подсигурени акумулаторни батерии.
15. Пилотна електропомпа, предназначена да поддържа в готовност и под налягане цялата тръбна инсталация до най- отдалечената точка на оросителната система.

 
 
Основни предимства


Евросертификати
лесно проектиране, съобразено основно със зададени налягане и дебит.
малки габаритни размери, намаляващи строителните разходи.
собствена фундаментна основа.
оптимална себестойност.
независимост от обратни връзки, сигнали или операторско присъствие.
пълна автоматика.
самотестване.
сервизна обезпеченост. 
 
Начало l За нас l Продукти l Демонстрация l Документи l Контакти
© 2006-2011 Призма ООД ®. Всички права запазени